Posted in Կենսաբանություն

Երկկենցաղներ

Ինչպես արդեն ներկայացրել ենք, երկկենցաղները պատկանում են քորդավորների տիպի ողնաշարավորների ենթատիպին և հանդիսանում են ամենասակավաթիվ կարգաբանական խումբը: Երկկենցաղների դասը ներկայացված է 4,7 հազար տեսակներով, որոնք խմբավորված են 3 հիմնական կարգերում՝

 • Անոտանիների կարգ
 • Պոչավորների կարգ
 • Անպոչների կարգ

Երկկենցաղները, ինչպես արդեն գիտեք, հանդիսանում են առաջին անգամ ցամաք դուրս եկած ողնաշարավոր կենդանիները: Երկկենցաղների կյանքը սերտորեն կապված է երկու կենսամիջավայրերի՝ ջրի և ցամաքի հետ: Այդ կապը հատկապես երևում է բազմացման և գորտընկիթից երկկենցաղների զարգացման ընթացքում: 

68.jpg

Երկկենցաղների հարմարումը ցամաքային կենսամիջավայրում ընթացել է մթնոլորտային թթվածնի և Երկրի ձգողության ուժի ազդեցությամբ:Ցամաքում տեղաշարժվելու, Երկրի ձգողությունը հաղթահարելու և հավասարակշռությունը պահպանելու համար երկկենցաղները ձեռք են բերել ազատ հոդավորված վերջույթներ, որոնք վերջանում են շարժուն մատներով: Շնչում են մթնոլորտային օդը թոքերով և մաշկով: Ունեն արյան շրջանառության երկու շրջան և եռախորշ սիրտ: Երկկենցաղների դասակարգումը և կարգաբանական դիրքը կենդանիների թագավորությունում հետևյալն է. 

69-w1241.jpg

 Միասին կդիտարկենք հիմնական կարգերի առանձնահատկությունները և բազմազանությունը:  I. Անոտանիների կարգ  Այս կարգում ընդգրկված կենդանիները իրենցից ներկայացնում են երկար, անոտ մարմնով, որդանման կենդանիներ: Դրանք բնակվում են հիմնականում Աֆրիկայի, Հրվ. Ամերիկայի, Հրվ. Ասիայի խոնավ և արևադարձային անտառներում: Այս կենդանիները հարմարվել են և անցել ցամաքային – փորող կենսակերպին, ապրում են հողի ոչ շատ խորը, վերին շերտերում, տերևների տակ, արմատների արանքում: Այդ իսկ պատճառով ենթարկվել են կառուցվածքային այն բոլոր փոփոխություններին, որոնք բնորոշ են փորող կենսակերպով օրգանիզմներին: Նրանք կորցրել են վերջույթները, տեսողությունը, միջին ականջը: Անոտների կարգում առկա են մոտ 200 տեսակներ: Հիմնական ակնառու ներկայացուցիչն է որդուկը

70.jpg

  II. Պոչավորների կարգ  Պոչավորները կառուցվածքով և կենսակերպով նմանվում են հնադարյան երկկենցաղներին: Նրանց մեծ մասը չի հեռանում ջրից, շատերը նույնիսկ չունեն թոքեր և շնչում են արտաքին խռիկներով ու մաշկով: Պոչավորների ակնառու ներկայացուցիչներից են տրիտոններն ու սալամանդրաները: Գարնանը արու տրիտոնի մեջքի վրա առաջանում է սանրաձև կատար: Այն ուժեղացնում է մաշկային շնչառությունը և իր վառ գունավորմամբ գրավում էգերին: Բազմացման ժամանակ արուները ջրամբարի ափերին գտնվող քարերին, խոտերին սոսնձում են սերմնաբջիջով լցված պարկիկներ, որոնք էգը մտցնում է իր կոյանոցի մեջ և կատարվում է բեղմնավորում: Բազմացումից հետո տրիտոնները դուրս են գալիս ցամաք: Ներկայացուցիչներն են՝ 

71.jpg

  III. Անպոչների կարգ  Անպոչ երկկենցաղները հասուն վիճակում պոչ չունեն և տեղաշարժվելիս մարմինը չեն գալարում: Այս կարգի ներկայացուցիչներին բնորոշ են ցատկող ետևի լավ զարգացած վերջույթները: 

75.jpg

 Սրանց թվին են պատկանում գորտերը, դոդոշները, ծառագորտերը, սխտորագորտերը: Դոդոշները ցամաքային պայմաններին համեմատաբար լավ հարմարված երկկենցաղներ են. ունեն ավելի լավ թոքեր և չոր մաշկ: Դոդոշների ետևի ոտքերն ավելի կարճ են և նրանք հիմնականում վատ են ցատկում: Ցերեկը դոդոշները թաքնվում են, իսկ գիշերը դուրս են գալիս որսի: Արևադարձային անտառներում ապրում են չափերով և գունավորմամբ խիստ բազմազան դոդոշներ: Նրանք սնվում են միջատներով, առավել խոշոր տեսակները նույնիսկ մողեսներով ու մկներով: Լճագորտը ամբողջ կյանքն անցկացնում է ջրում կամ դրանից ոչ հեռու: Նա լավ լողում է լողաթաղանթներ ունեցող ետևի երկար ոտքերի օգնությամբ:Անդրկովկասյան գորտը չափերով ավելի փոքր է լճագորտից և ավելի քիչ է կապված ջրային միջավայրի հետ: Ծառագորտերը բարեկազմ մարմնով, վառ կանաչ գունավորված երկկենցաղներ են, ապրում են մեծամասամբ ծառերի և թփերի վրա: Նրանց մատների ծայրերին կան կպչուն սակավառակաձև ծծիչներ, որոնցով կարող են կպչել հարթ մակերեսին:  Ներկայացուցիչներն են՝ 

72.jpg

Երկկենցաղների նշանակությունը Երկկենցաղները մանր գիշատիչներ են, ոչնչացնում են բույսերի վնասատու միջատներին, մարդու և կենդանիների հիվանդությունների հարուցիչներ տարածողներին: Երկկենցաղների մեծ մասը որս անելով գիշերը կամ մթնշաղին՝ ոչնչացնում է ցերեկային թռչունների համար անմատչելի վնասատուներին: Մեկ դոդոշն օրական ուտում է 25−30 միջատ, իսկ 1 հա տարածքի վրա դոդոշներն ոչնչացնում են տարեկան մոտ 100 հազար վնասատու միջատների:

Posted in Պատմություն

Թեստային Հարցեր

1)Ո՞ր ծովի ափին էր գտնվում Կիլիյան Հայաստանը։

ա․Միջերկրական ծովի ափին

2) Ո՞վ էր Կլիկյան Հայաստանի առաջին թագավորը՝

բ․Լևոն 2-րդ

3) Ի՞նչ է ստեղծել Սմբատ սպարապետը։

բ․ Դատաստանագիրք

4) Նշվածներից ո՞րն է Կիլիկյան Հայաստանի բերդերից։

ա.Կոռիկոս

5) Ո՞վ թր Կիլիկյան Հյաստանի առաջին իշխանը։

բ․ Թորոս 2-րդ

Posted in Ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Աստղաֆիզիկան գիտության երկու ճյուղերի ՝ ֆիզիկայի և աստղագիտության միավորում է, որի հետ դու կարող ես բացատրել աստղերի և այլ աստղային մարմինների կառուցվածքը, կազմը, երևույթները և հատկությունները.Գիտական

Աստղաֆիզիկա

Պարունակություն:

Աստղաֆիզիկան գիտության երկու ճյուղերի ՝ ֆիզիկայի և աստղագիտության միավորում է, որի հետ դու կարող ես բացատրել աստղերի և այլ աստղային մարմինների կառուցվածքը, կազմը, երևույթները և հատկությունները.

Գիտական ​​ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ֆիզիկայի և քիմիայի օրենքները համընդհանուր են, ուստի դրանք կարող են կիրառվել տարածության երկնային մարմինների վրա, ուստի ֆիզիկան և աստղագիտությունը կարող են ձեռք ձեռքի տված աշխատել:

Աստղաֆիզիկան փորձարարական գիտություն է, այն հիմնված է աստղագիտության միջոցով աստղային մարմինների երևույթների և հատկությունների դիտարկման վրա, ինչը կարելի է բացատրել ֆիզիկայի օրենքների և բանաձևերի միջոցով:

Աստղաֆիզիկայի ֆոն

Այս ուսումնասիրություններն ու դիտարկումները հանգեցրին վերլուծության նոր մեթոդի, որով կարելի է որոշել և դասակարգել ամենահեռավոր աստղերի քիմիական կազմը:

Ինչ է ուսումնասիրում աստղաֆիզիկան

Աստղաֆիզիկան փորձարարական գիտություն է, որն իր ուսումնասիրությունները կենտրոնացնում է աստղային մարմինների ֆիզիկական կոմպոզիցիաների ՝ աստղերի և միջաստղային նյութի կառուցվածքի (տարածության մեջ ամպեր, գազեր և փոշի) դիտումների, տեսությունների և վարկածների վրա:

Աստղաֆիզիկոսների կողմից օգտագործված աստղադիտարաններն ունեն հատուկ հատկություններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց լուսանկարել աստղերի լույսն ու ջերմաստիճանը կենտրոնացնող պատկերներ:

 • Արեգակնային համակարգ: Աստղաֆիզիկական ուսումնասիրությունները վերաբերում են հասկանալու, թե ինչպես են կազմված Արեգակնային համակարգը և հարակից համակարգերը:
 • Աստղեր: դիտվում և վերլուծվում է աստղերի և պայթյունների ներքին կազմը, որոնք հայտնի են որպես գամմա ճառագայթներ:
 • Աստղաֆիզիկան ուսումնասիրում է գալակտիկայի և կենտրոնական անցքի կառուցվածքն ու կազմը ինչ կա դրա մեջ: Այն նաև պատասխանատու է արտամարմնային գալակտիկական ֆիզիկայի և տիեզերքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ անցկացնելու համար:
 • Աստղաֆիզիկան ա միջառարկայական գիտություն, քանի որ այն ոչ միայն աստղագիտությունը կապում է ֆիզիկայի հետ, այլ նաև օգտագործում է այլ գիտություններ ՝ քիմիա, մաթեմատիկա և երկրաբանություն:

Մինչդեռ դա մեծ հետաքրքրություն առաջացնող գիտություն է, և այդ պատճառով այն ուսումնասիրում են մեծ թվով ուսանողներ, հատկապես այն պատճառով, որ այն ձգտում է պատասխաններ տալ բնության տարբեր ասպեկտների ծագման մասին և այն ներառում է էական տեխնոլոգիական զարգացում:

Onերմամիջուկային աստղաֆիզիկա

Rmերմամիջուկային աստղաֆիզիկան ուսումնասիրում է միջուկային գործընթացները, որոնք մեծ քանակությամբ էներգիա են արձակում մասնիկների կամ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման տեսքով, այսինքն ՝ ջերմամիջուկային ռեակցիաներ:

Գոյություն ունեն երկու տեսակի ջերմամիջուկային ռեակցիաներ: Արձագանքները միջուկային միաձուլում որոնք արտադրվում են արևի և աստղերի մեջ էներգիա առաջացնող և դրանց ռեակցիաները Միջուկային ֆիզիկա քան ատոմակայաններում օգտագործվող գործընթաց:

Տես նաև Միջուկային մասնատում:

Rmերմամիջուկային էներգիան անսպառ է և շատ ավելի էժան ՝ արդյունահանման գործընթացի շնորհիվ, համեմատած էներգիայի այլ աղբյուրների հետ:

Տես նաեւ:

 • Աստղագիտություն
 • Ֆիզիկական
 • Միաձուլում
 • Ֆիզիկայի ճյուղեր:
Posted in Հայոց Լեզու

Անորոշ դերանուն

 1. Անորոշ դերանուն։

Նամակից դուրս բերել անորոշ դերանունները:

 ինչ-որ, ինչ-ինչ, ոմն, մեկը, մեկնումեկը, մի, մի քանի, մի քանիսը, ուրիշ, այլ, այսինչ, այնինչ, որոշ, որևէ, ովևէ, երբևէ, երբևիցե, որևիցե:

Շուտով Ծննդյան տոներն են, և ես նորից չգիտեմ` ինչ նվիրել քեզ: Ես գիտեմ, որ դու սիրում ես գրքեր, խաղեր ու շորեր: Բայց ես ուզում եմ քեզ նվիրել մի բան, որը քեզ հետ կլինի ընդմիշտ: Այնպիսի մի բան, որը քեզ ամեն Ծննդյան տոներին կհիշեցնի իմ մասին: Եվ ես, կարծես, գիտեմ, թե ինչ կարող եմ քեզ տալ: Մի պարզ ճշմարտություն, որի մասին ես միանգամից չեմ իմացել: Եթե դա դու հիմա հասկանաս, այն քո կյանքն ավելի լավը կդարձնի: Դու ավելի պաշտպանված կլինես խնդիրներից: Ես քեզ նվիրում եմ մի պարզ ճշմարտություն:

Ոչ ոք պարտավոր չէ ինչ-որ բան անել քեզ համար:

Ինչ է դա նշանակո՞ւմ: Ինչպե՞ս կարող է այդ պարզ ճշմարտությունն այդքան կարևոր լինել: Հնարավոր է, հիմա այս ամենը քեզ կարևոր չի թվում, բայց այս սկզբունքը կփրկի քո կյանքը: Ոչ ոք չի ապրում քեզ համար, իմ սիրելի բալիկ, որովհետև, դու դու ես, և ուրիշ ոչ ոք: Ամեն մեկն ապրում է իր համար, իր երջանկության համար: Եվ ինչքան շուտ դա հասկանաս, այնքան արագ կազատվես սպասումից, որ ինչ-որ մեկը քեզ կարող է երջանիկ դարձնել: Դա նշանակում է, որ ոչ ոք պարտավոր չէ քեզ սիրել:

Եթե ինչ-որ մեկը քեզ սիրում է, ուրեմն` դու յուրահատուկ ես, դու նրան դարձնում ես երջանիկ:

Փորձիր հասկանալ, թե այդ որ յուրահատկության համար են քեզ սիրում և ջանքեր գործադրիր, որ սիրեն ավելի շատ: Եվ եթե մարդիկ քեզ համար ինչ-որ բան են անում` միայն այն պատճառով, որ ուզում են: Ուրեմն, դու ինչ-որ մի պատճառով թանկ ես նրանց համար: Բայց ոչ այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը պարտավոր է քեզ ինչ-որ բան: Դա նշանակում է, որ ոչ ոք պարտավոր չէ հարգել քեզ: Որոշ մարդիկ բարի էլ չեն լինի: Բայց հենց դու հասկանաս, որ մարդիկ պարտավոր չեն լինել բարի, կսովորես խուսափել մարդկանցից, որոնք քեզ ցավ են պատճառում: Այո, դու էլ քո հերթին ոչ ոքի համար ոչինիչ անել պարտավոր չես: Եվ նորից. Ոչ ոք պարտավոր չէ ինչ-որ բան անել քեզ համար:

Դու ավելի լավը պետք է դառնաս միայն քեզ համար:

Այդ դեպքում ուրիշներն էլ կձգվեն դեպի քեզ, կցանկանան աջակցել քեզ, կիսվել քեզ հետ: Ինչ-որ մեկը չի ցանկանա քեզ հետ լինել, խնդիրը դու չես լինի: Եթե դա տեղի ունենա, ուրեմն փնտրիր ուրիշ հարաբերություններ, որոնք դու ես ուզում: Թող ուրիշի խնդիրը քո խնդիրը չդառնա: Երբ դու հասկանաս, որ շրջապատի սիրուն ու հարգանքին պետք է արժանանալ, երբեք անհնարինը չես սպասի ու չես հիասթափվի: Ուրիշները չպետք է կիսվեն քեզ հետ իրենց զգացմունքներով, մտքերով: Բայց եթե դա անում են, ուրեմն դու արժանի ես դրան: Դու կարող ես հպարտանալ քո ունեցած սիրով, ընկերների հարգանքով, բայց մի մտածիր, որ այդպես էլ պետք է լինի, այդպես կարող ես շատ հեշտ կորցնել ձեռք բերածդ: Նրանք քեզ օրենքով չեն պատկանում, այդ ամենին պետք է արժանանալ:

Իմ ուսերից կարծես քար ընկավ, երբ հասկացա, որ ոչ ոք պարտավոր չէ ինձ համար ինչ-որ բան անել: Մինչև այն պահը, երբ չգիտեի դա, ես չափազանց շատ ջանքեր էի գործադրում, երբ չէի հասնում իմ ուզածին:

Ոչ ոք պարտավոր չէ ինձ հենց այնպես հարգել, ընկերություն անել ինձ հետ, սիրել, զարգացնել ինձ:

Արդյունքում, իմ հարաբերությունները միայն շահեցին, ես սովորեցի լինել մարդկանց հետո, որոնց հետ ուզում եմ լինել, և անել այն ամենը, ինչ ուզում եմ: Այդ ընկալումն ինձ տվեց ընկերներ, գործընկերներ, սիրելիներ, պոտենցիալ հաճախորդներ: Այն ինձ միշտ հիշեցնում է, որ իմ ուզածը ստանալ կարող եմ, եթե հաջողվի ուրիշ մարդու համար լսելի դառնալ: Ես պետք է հասկանամ, թե ինչ է նա զգում, ինչն է նրա համար կարևոր, ինչ է նա ուզում: Միայն այդ դեպքում ես կհասկանամ` ուզո՞ւմ եմ այդ մարդու հետ կապ ունենալ, թե՞ ոչ: Դժվար է երկու բառով բացատրել, թե ինչ եմ սովորել այս տարիների ընթացքում: Բայց գուցե ամեն Տոներին դու կարդաս այս նամակը ու ամեն անգամ ավելի ու ավելի շատ բան հասկանաս: Հուսով եմ, այդպես էլ կլինի, որովհետև պետք է, որքան հնարավոր է, շուտ հասկանալ. ոչ ոք պարտավոր չէ ինչ-որ բան անել քեզ համար:

Posted in Հայոց Լեզու

ՈՐՈՇՅԱԼ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ

 • Որոշյալ դերանուն։
 • Թե ինչ ստացվեց այս ամենից, գիտի և տեսնում է ամբողջ աշխարհը:
 • Հենց այստեղ էր, որ Նյուտոնը դարձավ ֆիզիկոս ու հռչակվեց ամբողջ աշխարհում:
 • Վինսենթ Վան Գոգն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում վաճառել է ընդամենը 1 նկար, այն էլ՝ իր ընկերոջը:
 • Իր կյանքի ողջ ընթացքում նա ստեղծել է ավելի քան 800 գլուխգործոց:
 • Քեզ բոլորը հիանալի հասկանում են:
 • Ամեն մեկն ապրում է իր համար, իր երջանկության համար:
 • Նրանք քեզ օրենքով չեն պատկանում, այդ ամենին պետք է արժանանալ:
 • Կյանքում մեկ անգամ հաջողությունը թակում է յուրաքանչյուր մարդու դուռը:
 • Անհաջողությունը ևս մեկ հնարավորություն է ամեն ինչ նորից սկսելու համար:
 • Կան սկզբունքներ և կանոններ, որոնք միշտ և ամենուր գործում են:

Posted in Русский Язык

“Счастливые часы”

Классная работа

1.Читаем ,обсуждаем

Сказка <<Счастливые часы>>(Rus_7Makmilan ,стр. 59-60, упр. 2 )

1.Волшебник Труд наградил братьев Счастливыми часами.

2.Совестью.

3. старший веселился, средний спал, а младший работал.

4.Потому, он не сделал никому доброе и совести не осталось.

Домашнее задание :

Rus_7Makmilan стр . 60 упр. 3 , 5, 6

Упр. 3 Подберите к данным словам однокоренные, составьте и запешите с ними предложения.

труд-трудолюбивый

Армен очень трудолюбивый ученик.

работа-работник

Работник магазина подошел к нам.

заводить-водитель

Мой отец работает водителем такси.

счастье-счастливо

Они живут счастливо.

веселиться-весело

Ребятя весело играли.

Упр. 5 Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам, скажите, в каком падеже они стоят.

братьям- кому?,Д. п.

среднему-какому? Д. п.

брату-кому? Д. п.

великому-какому? Д. п.

волшебнику-кому? Д. п.

Упр. 6 Перепишите предложения, раскрывая скобки.

 1. Ученика вызвали к доске. 2. Через пятнадцать минут мы подъехали к небольшой станции метро. 3. По дороге домой я встретил моего друга. 4. По нашей улице проезжает много машин. 5. Мы подъехалы к горному озеру через три часа. 6. Мы шли по лесной трапинке и собирали цветы. 7. Вечером я решил зайти к другу. 8. По зеленой травинке ползет муравей. 9. По синему небу плывут облака.