Posted in Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

ա)

A={4/7,-2,0}

B={3,5}

C={0,1,3}

A∪C {4/7,-2,0,1,3} = 5 տարր

B∪C {3,5,0,1} = 4 տարր

A∪C > B∪C

բ)

A={3;2;-1}

B={1/4;-1/3}

C={-1;1/4}

A∪C={3;2;-1;1/4} 3 տարր

B∪C={1/4;-1/3,-1} 3 տարր

A∪C=B∪C

381

ա)1) 24-18=6 աշակերտ
2) 15-6=9 աշակերտ

բ)24-15=9 հոգի

գ)24-18=6 հոգի

382

ա)1) 31-21=10 աշ.

2) 18-10= 8 աշ.

բ)31-21=10 հոգի

գ)31-18=13

Posted in Պատմություն

Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը

Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը

Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի գյուտը

Կորցնելով պետական անկախությունը՝ հայ ժողովուրդը կորցրեց այն կարևոր լծակը, որով պաշտպանվում էր ռազմատենչ հարևաններից:

Դպրոցը

Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց գրերի ստեղծումը մեծապես խթանեց հայոց մշակույթի զարգացումը: Ամենուրեք բացվեցին դպրոցներ՝ նոր այբուբենով մանուկներին ուսուցանելու համար:

Թարգմանչական գրականությունը: «Աստվածաշնչի» թարգմանությունը

Քրիստոնեությունը, ինչպես նշվեց, հայոց գրերը մատչելի դարձրեց շատերին: Իր հերթին հայոց գրերի կիրառությունը մեծապես օգնեց ժողովրդի մեջ քրիստոնեության տարածմանն ու նրա վարդապետության քարոզչությանը:

Ազգային գրականության ձևավորումը: Գեղարվեստական արձակ, բանաստեղծություններ

Հին հայ բանահյուսության բազմաթիվ նմուշներ պահպանվել են հայ մատենագիրների և, հատկապես, Մովսես Խորենացու երկերում: Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո լայն տարածում են ստանում հոգևոր երգերը կամ շարականները:

Պատմագրություն, իմաստասիրություն (փիլիսոփայություն) և գրականություն

V դ. սկզբնավորվում և ծաղկում է ապրում հայ պատմագրությունը:

Posted in Ֆիզիկա

Ֆիզիկա.Մարմնի կշիռ

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:
Ձգողականության հետևանքով մարմնի վրա ազդող ուժը
2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:
3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված
Քաշը վեկտորային մեծություն է, որով մարմինը ազդում է հենարանի վրա :
4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:
p=mg
5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:
ծգողության ուժ այն ուժն է որով մարմինները ձգվում են դեպի երկիր իսկ կշիռը այն ուժնե որը մարմին ազդում է հենարանի վրա
6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները
ֆիզիկայում կշիռ և զանգված տարբեր հասկացողություններ են բայց առօրյաիում նրանց հաճախ խառնում են
կշիռը այն ուժ է որով մարմին ազդում է հենարանի վրա իակ զանգված դա սկալառ մեծություն է