Posted in Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

356.

84-12=74

74:2=37

37+12=49

357.

3230-420-350=2460

2460:3=820(1)

820+420=1240(2)

820+350=1170(3)

Դ)

2x+x+x-200=2400

4x=2400+200

4x=2600

x=650(II)

I=1300

I=650*2

III=650-200

III=450

358

2 կգ խնձոր և մեկ կգ սալոր-1800 դրամ

x+x+300=1800

x+x+x+300=1800

3x=1800-300

3x=1500

x=500(սալոր)

1)20x+50*(26-x)=1000

2)-30x=1000-1300

3)-30x= -300

4)x= -300/(-30)

5)x=10 մետաղադրամ

Posted in Քիմիա

Քիմիական Տարրերի Տարածվածությունը

Նախագիծ`Քիմիական տարրերի  և նյութերի տարածվածությունը
Առաջարկվող թեմաները
1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Նախագիծ քիմիա: Տարրերի և նյութերի տարածվածությունը — Էդիտա Անտոնյան


2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում

Ամենատարածված տարրը տիեզերքում դա ջրածինն է

Какой химический элемент самый распространенный и почему? | Вопрос-ответ |  Вокруг Света


3.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում

Քիմիական տարրերի և նյութերի տարածվածությունը – Հայկ Խաչատրյան


4.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում — Ռուզաննա Բաբաջանյանի  բլոգ


5.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա

Ամենատարածված նյութը երկրագնդի վրա (քիմիա առցանց աշխատանք) — Հայկ Ղազարյանի  բլոգ


6.Ամենատարածված գազային նյութը օդում:

Ազոտի ստացումը և հատկությունները — դաս։ Քիմիա, 9-րդ դասարան.
Posted in English

English.Eat for Health

1.Yeah.I really want to eat healthy food but i need to eat what my mom gives me.So I can’t eat healthy food everytime.

2.’Cause she does some exercises everyday ,dont have much stress,in general,she is active and positive.

3.It xontains many different vitamins and its good for hearth.

4.The fat in this diet is “good fat”.It comes in olive oil and from fish.

Posted in Կենսաբանություն

Հողաթափիկ Ինֆուզորիա

Հողաթափիկը  ինֆուզորիաների դասի նախակենդանի է։  Մարմինը երկարավուն է, օվալաձև, երկարությունը՝ 0,2 — 0,3 մմ։ Ունի արտաքին ամուր բջջապլազմային և ներքին հատիկավոր շերտեր։ Ամբողջ մարմինը հավասարաչափ ծածկված է թարթիչներով, որոնց շնորհիվ հողաթափիկը շարժվում է։ Մարսողությունը ներբջջային է. բացի սննդառական վակուոլներից կան նաև կծկվող վակուոլներ։ Բնորոշ է անսեռ բազմացումը, երբեմն՝ նաև կոնյուգացիան։ Տարածված է առավելապես քաղցրահամ ջրերում։

sp_04

Լինում են նստակյաց և ազատ լողացող ձևեր, գաղութներով և առանձին։ Ինֆուզորիաները մեծ մասը սնվում է մանր սնկերով, որոշները գիշատիչ են։ Սնունդը մարսվում է սննդառական վակուոլներում, չմարսված մասնիկները դուրս են թափվում արտաթորման անցքից։ Լինում են նաև խոնավ հողում, մամուռների մեջ։ Հիմնականում մակաբույծներ են, կան նաև խիստ մասնագիտացված մակաբույծ տեսակներ։

Posted in Նախագծեր, Քիմիա

Քիմիական Տարրերի Նշանները

  1. տեղեկություններ հավաքելով տարրերի մասին համացանցից սովորել քիմիական տարրերի նշանները,պարզել նրանց անվանումների առաջացումը և նրանց հայտնագործման պատմությունը:

  • հայտնագործման պատմությունը
  • տարածվածությունը 
  • հատկությունները
  • կիրառումը                                                                                                     Աշխատանքները սովորողները կտեղադրեն իրենց բլոգներում և միջինի ենթակայքում:Տևողությունը մեկ ամիս:: 

Continue reading “Քիմիական Տարրերի Նշանները”

Posted in Հայոց Լեզու, Բարբառ

Բարբառ.Հայոց լեզու

8:23 Եւ իբրեւ եմուտ ի նաւնգնացին զկնի նորա աշակերտքն նորա:

Եվ երբ նա մտավ նավը, բոլոր աշակերտները մոտեցան նրան;

8:24 եւ ահա շարժումն մեծ եղեւ ի ծովուն մինչ նաւին ծածկել յալեաց անտիեւ ինքն ննջէր:

Եվ ահա ծովում ալեկոծություն եղավ և ալիքները ծածկում էին նավը, իսկ նա քնած էր:

8:25 Եւ մատուցեալ աշակերտքն յարուցին զնա եւ ասենՏէրփրկեա զմեզ զի կորնչիմք:

Եվ աշակերտները արթնացրին նրան և ասացին, տեր փրկի մեզ, քանի որ կորչում ենք

8:26 Եւ ասէ ցնոսաԸնդէ՞ր վատասիրտք էքսակաւահաւատքՅայնժամ յարուցեալ սաստեաց հողմոցն եւ ծովունեւ եղեւ խաղաղութիւն մեծ:

Եվ ասաց նրանց.ինչու եք այդքան վախկոտ և ինչու չեք հավատում և այդ ժամանակ բարձրացավ սաստեց փոթորիկն ու ծովը և մեծ խաղաղություն եղավ:

8:27 Եւ մարդիկն զարմացանեւ ասէինՈրպիսի՛ ոք իցէ սազի եւ հողմք եւ ծով հնազանդին սմա:

Եվ մարդիկ զարմացան ու ասացին.Ով է այս մարդը, որ հողմերն ու քամիները հնազանդվում են նրան:

Posted in Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն.Քիմիական արդյունաբերություն

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Քիմիական արդյունաբերությունը համարվում է ժամանակակից արդյունաբերության առաջատար և արագ զարգացող ճյուղերից մեկը: Նրա հումքային բազան շատ լայն է: Բացի հանքային հումքից օրինակ՝ աղեր, ծծումբ, ֆոսֆորիտներ, օրգանական ծագման վառելանյութերից՝ նավթ, գազ, ածուխ, օգտագործվում են նաև մետաղաձուլության, անտառարդյունաբերության և այլ ճյուղերի արտադրությունների թափոնները։

Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:

Քիմիական արդյունաբերությունը սինթեզում, ստեղծում է այնպիսի նյութեր , որոնք բնության մեջ չեն լինում,օրինակ՝ պլաստմասսաներ, պոլիմերներ, քիմիական մանրաթելեր և այլն։ Ճյուղի բազմատեսակ արտադրանքը լայնորեն օգտագործվում է արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում, որոնցից մեկն է նաև տնտեսությունը:

Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:

Սննդի արդյունաբերությունը գյուղատնտեսության հետ մեկտեղ ապահովում է բնակչության բազմազան պահանջարկը սննդամթերքի բոլոր տեսակների գծով: Ուստի այն առկա է աշխարհի բոլոր երկրներում, այսինքն սննդի արդյունաբերության տեղաբաշխումն ունի համատարած բնույթ։  Սննդի արդյունաբերությունը բաղկացած է բազմաթիվ ենթաճյուղերից ու արտադրություններից, որոնք միմյանցից տարբերվում են տեղաբաշխման սկզբունքներով: Արագ փչացող հումք (կաթ, խաղող, լոլիկ, շաքարի ճակնդեղ, շաքարեղեգ և այլն) մշակող ձեռնարկությունները տեղաբաշխվում են հումքի աղբյուրների մոտ։ Միևնույն ժամանակ, դրանցից պատրաստված արտադրանքը (օրինակ` պահածո կամ շաքար) հարմար է երկարատև պահպանման և տրանսպորտային փոխադրման համար: